Nyheder fra Charlottenlund

15 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Charlottenlund og omegn

Job tilbydes:
Ungerådgiver til Børn og Familie - Specialteamet.
Børn og Familie søger en ungerådgiver til et barselsvikariat 37 timer om ugen til Specialteamet. Er du interesseret i at arbejde med borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde, der kan bidrage til at skabe forandringer for børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så er det dig vi mangler i vores team. Det er afgørende at du brænder for myndighedsarbejdet i forhold til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vores opgave er at sikre, at denne gruppe børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Det er derfor særlig vigtigt at du formår og ser vigtigheden i at indgår i samarbejde med de familier som vi har til arbejde at hjælpe, og samtidig formår at stå inden for de faglige beslutninger som træffes i sagerne. Arbejdsopgaverne består primært af: Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. servicelovens §50 Udarbejdelse af handleplaner jf. servicelovens § 140 og 70 Opfølgning på bevillinger og foranstaltninger Råd og vejledning samt behandling af ansøgninger jf. servicelovens § 41, 42 og 44 Tilsyn med anbragte børn og unge Borgermøder, netværksmøder og interne møder Opgaverne er alsidige, og består ikke kun i beregninger af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. I Gentofte Kommune er snitfladerne mellem psykosocial og specialteamet ikke diagnosebetinget, det betyder at sagerne i specialteamet også indeholder foranstaltninger på samme vis som i de psykosociale teams, hvilket særligt gør sig gældende i vores ungeteam. Specialteamet består af 1 leder og 14 sagsbehandlere, som sammen arbejder for at skabe faglige rammer med fokus på lovmedholdelighed og udvikling af arbejdsgange, som medvirker til at vi sammen udfordre og udvikler vores faglighed, til gavn for de familier vi arbejder med. Børn og Familie består ud over specialteamet af et børneteam, et modtagerteam, et ungeteam, plejefamiliekonsulenter, et sikkerhedsplansteam, et SSP-team, et administrativt team og Familiecenteret. Du vil således blive en del af en arbejdsplads med mange engagerede kollegaer. Vi forventer: At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler At du har kendskab til servicelovens handicapkompenserende bestemmelser, børnefaglige undersøgelser og forskellige hjælpeforanstaltninger efter serviceloven At du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med børn og familier At du er en god formidler både skriftligt og mundtligt At du kan prioritere dine arbejdsopgaver, og arbejde systematisk og reflekteret At du er robust og kan håndtere en travl hverdag At du som kollega sætter dine erfaringer og kompetencer i spil på en tillidsvækkende måde At du bidrager med godt humør og en positiv indstilling til fællesskabet Vi kan tilbyde: En afdeling med både erfarne og nye sagsbehandlere, hvor fælles ambitioner om en høj faglighed og kvalitet er centrale En afdeling med fokus på metodeudvikling En sagsstamme på ca. 30 sager Faglig sparring og oplæring efter behov Ekstern supervision Et omsorgsfuldt og udviklende miljø med plads til den enkelte og fokus på fællesskabet Flekstidsordning Det er et barselsvikariat på 37 timer om ugen, til besættelse snarest muligt og med ophør den 20.8.2022. Ansættelsessamtaler: Der vil blive afholdt løbende ansættelsessamtaler dog seneste tirsdag den 28.9.21. I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelser på Børn- og Ungeområdet indhentes Børne- og Straffeattester, dette gøres elektronisk af Gentofte Kommune
Gentofte Kommune
Indrykket 10. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk