Genopslag: Specialpædagogisk konsulent til Skolevisitationen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du optaget af at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge? Har du viden om og erfaring med specialundervisningsområdet? Så kan det være, at du er vores nye specialpædagogiske konsulent i Skolevisitationen.

I Gentofte Kommune er vi stærkt optaget af at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Som et led i det arbejde er vi netop gået i gang med et større afdæknings- og udviklingsarbejde på specialundervisningsområdet. Formålet med dette er at udvikle strukturer, der kan understøtte, at flere børn og unge med særlige behov trives, lærer og udvikler sig i tilknytning til almenområdet.

Skolevisitationen er organiseret under direktørområdet Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. Skoleområdet består blandt andet af 12 folkeskoler (heraf én specialskole), 12 skolefritidsordninger (kaldet GFO’ere) samt 9 fritidscentre.

Som specialpædagogisk konsulent i Skolevisitationen kommer du til at få et tæt og nødvendigt samarbejde med blandt andet skolerne, PPR samt Familie og Sundhed. Derudover bliver en central del af dit arbejde at være i dialog med netværket omkring det enkelte barn i form af forældre, ledere, medarbejdere, m.fl.

Du får fast base på Gentofte Rådhus samtidig med, at du har en udgående funktion på 4-5 skoler. Dette gør sig gældende for alle specialpædagogiske konsulenter i Skolevisitationen. Formålet med den udgående funktion er at være tæt på skolernes praksis med henblik på at bistå skolerne med konkret sparring, når opgaven kalder på det. Det kan eksempelvis være, når en skole overvejer at indstille et barn til visitation, eller hvis der er brug for sparring på, hvilke tiltag skolen kan iværksætte for at imødekomme et barns støttebehov.

Skolevisitationen består af et team på fem medarbejdere, som brænder for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Uanset om det er i det store eller lidt mindre fællesskab. Derfor vægter vi faglighed og resultater for børnene højt samtidig med, at det er vigtigt for os at have et stærkt kollegialt fællesskab, hvor vi har det sjovt og oplever at være fælles om opgaveløsningen.

Vi tilbyder:

 • En spændende hverdag hvor du er med til at gøre en forskel for sårbare børn og unge.
 • En arbejdsplads der har høje ambitioner på vegne af alle børn og unge.
 • Et veldrevet skolevæsen der stræber efter at blive endnu bedre, og hvor et af fokusområderne de kommende år er at videreudvikle specialundervisningsområdet.
 • Et arbejde med stort handlerum og dertilhørende ansvar.
 • Et stærkt kollegialt fællesskab hvor vi hjælper og støtter hinanden
 • Direkte reference til - og tæt samarbejde med souschefen for skoleområdet


Vi forventer, at:

 • Du har viden om og erfaring med folkeskole- og specialundervisningsområdet, herunder kendskab til relevant lovgivning på området.
 • Du har erfaring med at håndtere sager vedrørende børn og unge, som har et specialpædagogisk behov.
 • Du har en relevant uddannelse såsom lærer, pædagog eller akademiker.
 • Du har et ressourceorienteret børnesyn.
 • Du kan navigere i det krydspres, der præger det specialiserede undervisningsområde, hvor mange aktører og interesser er på spil.
 • Du har erfaring med arbejdet i en forvaltning – eller mod på at lære det.
 • Du er ikke bange for at træffe beslutninger og stå på mål for dem. Samtidig er du pragmatisk og optaget af at opnå meningsfulde kompromisser gennem dialog.
 • Du er grundig og stærk skriftligt, så du kan bidrage ind i arbejdet med at besvare klager, udarbejde notater og andre skriftlige produkter.
 • Du trives i en hverdag, der til tider kan være travl, og hvor du derfor skal kunne prioritere i de forskellige typer af opgaver.
 • Du har overblik og kan drible opgaver i mål.
 • Du er relationel og samarbejdsorienteret

Yderligere information
Ansøgningsfristen er søndag d. 7. januar 2024 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler afvikles fredag d. 12. januar 2024.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. marts 2024.

Gentofte Kommune tilbyder ansættelse i henhold til den gældende overenskomst efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

I Gentofte Kommune har vi desuden en politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet skal indhentes straffe- og børneattest.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952727

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet