Jurist til Familie og Sundhed i Gentofte Kommune

Profilbillede
dato

Vi søger en ny jurist til vores opgaver i Familie og Sundhed. Måske er det dig? Hvis du har erfaring inden for socialret for børn og unge og trives du i rollen som konsulent, hvor du både varetager egne opgaver og agerer central sparringspartner for ledelse og medarbejdere? Så tror vi på, at vi har en spændende og udfordrende stilling at tilbyde dig i Gentofte Kommune afdeling for Familie og Sundhed.

Vores jurist har både udviklings- og driftsopgaver som alle tager udgangspunkt i at styrke kvaliteten i vores sagsbehandling på tværs af myndighedsområdet i Familie og Sundhed. I Familie og Sundhed har vi fem myndighedsteam, der er organiseret under Børn og Familie. Teamsene varetager det specialiserede børneområde med både sociale sager og handicapsager. Vi har brug for juridisk konsulent, der har lyst til at indgå i både driften og udviklingen sammen med både ledere og medarbejdere i særligt Børn og Familie.

Vi ved, at vores jurist bliver brugt i sparring og opgaveløsning i en lang række opgaver, der bevæger sig ud over myndighedsområdet men fortsat inden for socialret. Vi kan tilbyde en stilling, som bærer præg af mange forskellige juridiske opgaver fra konkrete sager til juridisk rådgivning.

Opgaver
• Vejlede rådgivere og ledere i konkrete sager med udsatte børn og unge omkring juridiske problematikker
• Bistår rådgivere med juridisk sparring og hjælp til at udarbejde af genvurderinger og afgørelser i klagesager
• Bistår skolekonsulenter fra Skolevisitationen med sparring i forhold til sagsbehandling af skoletilbud
• Diverse ad hoc-opgaver primært af juridiske karakter
• Omsætte juridisk viden fra Ankestyrelsen m.m til viden og undervisning i afdelingen
• Ledelsestilsyn i børn og familiesager
• Kvalitetssikring af indstillinger til børn- og ungeoplæg

Din profil
Du er uddannet jurist (cand.jur. eller cand.soc.jur.). Du har erfaring med socialret og sagsbehandling i en politisk styret organisation. Du har indgående kendskab til lovgivningen om udsatte børn og unge samt børn med funktionsnedsættelser. Du har godt desuden et godt kendskab til bestemmelserne i Barnets Lov.
Du har gode samarbejdsevner og kan omsætte din juridiske faglighed til brugbare socialfaglige løsninger, som du kan kommunikere klart til andre faggrupper, herunder socialrådgivere og skolekonsulenter.
Du har gode kommunikative evner både skriftlig og mundtligt. Vi forventer du kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du skal kunne bevare overblikket og samtidig have sans for væsentlige detaljer.

Om Børn og Familie
Afdelingen består af flere afdelinger der varetager opgaver inden for servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser. Vi har fokus på tværfagligt samarbejde og tidlig indsats.
Du vil være forankret i Staben under ledelse af Souschef Nicoline Pontoppidan Jørgensen
Organisatorisk vil du blive en del af Staben og i dagligdagen referere til Souschef Nicoline Pontoppidan Jørgensen. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingslederne og rådgiverne samt øvrige samarbejdspartnere, fx den juridiske afdeling. En dag om ugen vil du være placeret i vores skolevisitation, som hører under skoleafdelingen og arbejde sammen med afdelingsleder og skolekonsulenter.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt. Indplacering sker gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere på www.gentofte.dk for information om Gentofte Kommune.
Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset etnisk oprindelse, religion, alder, handicap mv. i Gentofte Kommune tilstræber vi en afbalanceret personalesammensætning, der afspejler det omkringliggende samfund.
Gentofte Kommune tilbyder løn, der fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfristen er 12. august 2024 og der forventes at afholdes samtaler den 20. august, 23. august og 26. august.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6081745

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet