Klinisk diætist søges til barselsvikariat i Forebyggelsesenheden, Center for Rehabilitering og Forebyggelse i Gentofte Kommune.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Klinisk diætist søges til barselsvikariat i Forebyggelsesenheden, Center for Rehabilitering og Forebyggelse i Gentofte Kommune.

Er du diætist og brænder for at hjælpe borgerne til en sundere livsstil og trivsel, så er det dig, vi leder efter.

I Forebyggelsesenheden er ansat tre diætister. To af diætisterne varetager diætbehandling til borgere med kronisk sygdom og kræft samt borgere med svær overvægt. Den tredje diætist har en udekørende funktion til borgere i eget hjem eller plejebolig

Vi søger en diætist i et barselsvikariat, der indtil slut juni kan vikariere for den udekørende diætist for efterfølgende at varetage funktionen med diætbehandling til borgere i Forløbsprogrammerne og BMI >30. Der vil være introduktion til begge funktioner samt sparring med dine diætistkollegaer.

Vi leder efter dig med kompetencer til og interesse for at vejlede borgere med kostrelaterede problematikker som f.eks. hjertesygdom, kræft og svær overvægt. Indsatsen til borgerne i Forløbsprogrammerne løftes tværfagligt, og dine arbejdsopgaver vil bestå af individuel diætbehandling og gruppeundervisning til borgerne.

Derudover skal du sammen med din diætistkollega vejlede borgere med svær overvægt som en del af det tværfaglige sundhedscoaching tilbud.

I den udekørende funktion varetager du opgaver primært relateret til utilsigtet vægttab, dysfagi og sonderenæring i samarbejde med det sundhedsfaglige personale i hjemmeplejen og på plejecentre.

Forebyggelsesenhedens indsatser omfatter udover Forløbsprogrammer og sundhedscoachingforløb, rygestopkurser, alkoholsamtaler, motionsvejledning og Lær at tackle kurser.

I Gentofte Kommune ønsker vi at gøre en særlig indsats for borgere med kronisk sygdom og kræft, og du bliver en del af et tværfagligt team, som arbejder sammen om at sikre gode sammenhængende borgerforløb i Forløbsprogrammerne på tværs af Forebyggelsesenheden og den Ambulante Genoptræning.

Du vil ligeledes blive en del af et kollegafællesskab, som er optaget af værdierne i vægtneutral sundhed, og hvordan vi kan arbejde med borgerens sundhed på en anden måde end med den mere traditionelle vægtfokuserede tilgang, vi kender i sundhedsvæsnet.

Dine opgaver

 • Varetage individuel diætvejledning til borgere med kronisk sygdom og BMI > 30
 • I en periode varetage diætbehandling og ernæringsterapi til hjemmeboende borgere og borgere i plejeboliger i samarbejde med sundhedsfagligt personale.
 • Planlægge og afholde undervisning inden for ernæringsrelaterede emner for borgere, pårørende og sundhedspersonale.
 • Deltage i Forebyggelsesenhedens øvrige aktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Deltage i den fortsatte udvikling og kvalificering af diætistfunktionen i samarbejde med kolleger

Din profil

Vi søger en diætist, som formår at sætte sin faglighed i spil blandt andre, og som er nysgerrig på borgerens og andre faggruppers perspektiver. Du er fagligt dygtig og har interesse for udvikling.

 • Klinisk diætist med autorisation.
 • Kompetencer og erfaring med vejledning og undervisning af borgere
 • Lyst til at arbejde med sundhed med en ikke vægtfokuseret tilgang
 • Gode kommunikative og kontaktskabende evner
 • Kendskab til den kommunale kontekst
 • Viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå som del af et team.
 • Gode IT-kompetencer.
 • Fleksibel i forhold til arbejdstider, da eftermiddags- og aftenarbejde kan forekomme.
 • Har kørekort.

Vi tilbyder:

Vi kan tilbyde et spændende og udviklende job i Forebyggelsesenheden, som varetager borgernære indsatser i Gentofte Kommune. Du kommer til at arbejde tæt sammen med to diætistkollegaer i Forebyggelsesenheden og en diætist på døgnafsnittene i Center for Rehabilitering og Forebyggelse.

Du bliver en del af en afdeling med 10 engagerede kollegaer, som er dedikeret til kerneopgaven og som har et godt drive.

Du bliver del af et arbejdsfællesskab, som arbejder sammen og for hinanden for at finde de bedste løsninger

Vi sørger for, at du altid har mulighed for faglig sparring med en kollega eller din leder.

Du har medbestemmelse på egen arbejdstilrettelæggelse

Vi sikrer dig en grundig on-boarding med løbende opfølgning

Lidt om organisationen:

Forebyggelsesenheden er organiseret sammen med den Ambulante Genoptræning, og er en del af Center for Rehabilitering og Forebyggelse.

Forebyggelsesenheden samarbejder tæt med en lang række aktører både inden for Gentofte Kommune, på tværs af kommunerne, hospitalerne i Region Hovedstaden, almen praksis og frivillige foreninger/ organisationer.

Center for Rehabilitering og Forebyggelse i Gentofte Kommune er i rivende udvikling i disse år. Vores organisation står midt i en række spændende udviklingsprocesser, der skal styrke vores samlede forebyggelse og rehabiliterende indsats.

Center for Rehabilitering og Forebyggelse ligger på Schioldannsvej og Hyldegårds Tværvej i Ordrup, hvor S-toget kører lige til døren. Du kan læse mere om os på gentofte.dk.

Vi er en arbejdsplads, hvor vi føler os som et hold, der sammen sætter borgernes ressourcer i spil på den bedst tænkelige måde. Vores vision er, at vi er sammen om borgernes håb, drømme, værdighed og selvstændighed. Vi arbejder ud fra en borgercentreret rehabilitering med høj faglighed. Og vores kerneopgave er: ”Vi understøtter borgernes individuelle ønsker og mål for et meningsfuldt liv gennem et aktivt samarbejde”.

Vi vægter en tilgang til kvalitet- og udvikling, der bygger på evidens, data og best practice, der i høj grad inddrager borgeren.

Yderligere oplysninger om stillingen:

Kan ske ved henvendelse til teamleder for Forebyggelsesenheden Anne Friis 21 19 74 22 eller Afdelingsleder for den Ambulante Genoptræning og Forebyggelsesenheden Tina Johannsen 21 99 72 23

Løn og ansættelsesvilkår samt ansøgningsfrist og samtale:

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er fredag den 05-01-2024 klokken 8 og samtaler foregår den 11-01-2024.

I Gentofte Kommune er der en politik om, at der ved ansættelse skal forevises straffeattest. Arbejdspladsen er røgfri.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952975

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet