Borgerrådgiverens første rapport i Gentofte Kommune afslører nøgleområder til forbedring

Foto: Gentofte kommune.
dato

Borgerrådgiverens rapport i Gentofte Kommune giver indsigt og åbner for forbedringer

Borgerrådgiverens årsrapport i Gentofte Kommune har afsløret, at klagerne hovedsageligt vedrører procesfejl snarere end fejl i de endelige afgørelser. Rapporten understreger borgerrådgiverens rolle i at give borgerne en stemme og sikre, at kommunen holder sig ansvarlig over for sine processer.

I sin bedømmelse af rapporten ser borgmester Michael Fenger den som en mulighed for at få værdifuldt indblik, som kan bruges til at forbedre sagsbehandlingen og den kommunale service overordnet. Borgerrådgiver Tina H. Jepsen har påpeget flere nøgleområder til forbedring: Vejledning, sagsbehandlingstid, kommunikation, og hvordan møder med borgere afholdes, med særlig fokus på læring fra fejl.

Til formålet vil de relevante opgaveområder i kommunen mødes med borgerrådgiveren for at drøfte de identificerede læringspunkter. På baggrund heraf vil der blive arbejdet på at integrere disse i både den løbende sagsbehandling og medarbejderudviklingen.

Borgerrådgiverfunktionen, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i foråret 2023, har siden dens oprettelse den 1. maj til udgangen af december samme år registreret 158 henvendelser. Disse inkluderer 49 forespørgsler om råd og vejledning, 94 klager, og 15 af andre karakter. Hovedparten af disse henvendelser drejer sig om utilstrækkelig vejledning, mangel på svar på forespørgsler, manglende fremdrift og lange sagsbehandlingstider.

Resultaterne fra borgerrådgiverens første rapport peger mod et Gentofte Kommune med et klart fokus på forbedring og effektivisering af den service, som kommunen tilbyder sine borgere. Ved at tage ved lære af fejlene søger Gentofte Kommune at sikre en mere sammenhængende og responsive tilgang til borgerbetjening.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-marts/borgerraadgiverens-foerste-beretning-er-landet/

Kilde: Gentofte Kommune