Gentofte kommune introducerer gennemsigtig strategi for fremtidens idrætsfaciliteter

Foto: Gentofte kommune.
dato

Gentofte Kommune vedtager nye principper for udvikling af idrætsfaciliteter

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 26. februar vedtaget en ny strategi for idrætsfaciliteter, der hviler på fire grundlæggende principper. Disse principper skal danne fundamentet for en mere gennemsigtig udvikling inden for området og sikre, at politiske beslutninger træffes på et velinformeret grundlag.

Strategien er udviklet af opgaveudvalget "Fremtidens Idrætsfaciliteter", der har arbejdet intensivt med at formulere principperne. Disse skal fungere som hjælpestøtter for politikerne i Gentofte, når de står overfor komplekse valg relateret til idrættens fysiske rammer og integration i byplanlægningen.

Med vedtagelsen af de fire principper implementeres også et pointsystem, der bygger på otte objektive kriterier. Dette system er designet til at vurdere eventuelle fremtidige byggeprojekter inden for området. Anvendelsen af pointsystemet sigter mod at øge transparensen i beslutningsprocesserne ved at tilbyde klare begrundelser baseret på fastsatte kriterier.

Målet med den nye strategi og dens anbefalinger er at fremme en åben og forståelig proces omkring vigtige beslutninger i forbindelse med idrætsfaciliteter. Den skal sikre, at politiske valg både er velovervejede og gennemsigtige for Gentoftes borgere. Denne tilgang lover godt for en fremtid, hvor idrætsfaciliteterne i kommunen kan udvikles og forbedres på en måde, der tjener det fælles bedste.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-marts/gentofte-kommune-saetter-retningen-for-fremtidens-idraetsfaciliteter/

Kilde: Gentofte Kommune