Gentofte Kommune overtager tre grønne områder fra staten

Foto: Gentofte kommune.
dato

Gentofte Kommune køber tre grønne områder af staten

Folketingets Finansudvalg har godkendt salget af Charlottenlund Strandpark, Forstbotanisk Have og Bellevue Strandpark til Gentofte Kommune. Med denne handel ejer kommunen nu de tre attraktive og rekreative områder.

Gentofte Kommune har nu fuld råderet over arealerne og mulighed for selv at vedligeholde områderne. Aftalen, som blev forhandlet mellem Gentofte Kommune og Naturstyrelsen i 2023, markerer en vigtig milepæl for kommunen. Den endelige godkendelse af aftalen fandt sted i kommunalbestyrelsen den 27. november samme år, hvor samtlige medlemmer stemte for.

Et af de mest bemærkelsesværdige elementer i aftalen er, at Gentofte Kommune modtager 6,3 mio. kr. fra staten. Disse midler skal dække driftsudgifter relateret til Bellevue Strandpark over en periode på syv år, hvilket sikrer en stabil økonomisk basis for vedligeholdelsen af området.

Kommunen håndterer allerede driften af både Forstbotanisk Have og Charlottenlund Strandpark, hvilket betyder, at driftsudgifterne for disse to områder vil forblive uændrede. Dette gør det nemmere for kommunen at integrere de nye ejerskaber uden større økonomiske udsving.

Med købet af de tre grønne områder sikrer Gentofte Kommune, at de lokale beboere fortsat kan nyde godt af velholdte og tilgængelige rekreative arealer. Dette initiativ understreger kommunens engagement i at bevare og pleje de naturskønne omgivelser for alle borgere.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-maj/gentofte-kommune-koeber-tre-groenne-omraader-af-staten/

Kilde: Gentofte Kommune