Gentofte Kommune samarbejder med TUBA for at støtte unge og voksne fra misbrugsramte familier

Foto: Gentofte kommune.
dato

Styrket støtte til unge og voksne fra familier med misbrugsproblemer i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har taget et vigtigt skridt for at tilbyde bedre hjælp til familier ramt af alkohol- og stofmisbrugsproblemer ved at indgå et samarbejde med TUBA. Denne aftale gør det muligt for unge og voksne i aldersgruppen 14 til 35 år, der er opvokset i familier med rusmiddelproblemer, at få gratis terapi og rådgivning.

Det er velkendt, at leve under disse vilkår kan have dybtgående påvirkninger. Individer ramt af sådanne familiære situationer kan ofte kæmpe med følelsen af ensomhed, usikkerhed i relationer, selvudslettelse, vanskeligheder ved at sætte grænser samt en tendens til at være hård mod sig selv. Dette tiltag er derfor et vigtigt skridt i retning af at tilbyde den nødvendige støtte og værktøjer til at tackle disse problematikker.

TUBA, som står for Terapi og rådgivning til Unge, der er børn af Alkohol- og stofmisbrugere, leverer specialiseret hjælp til denne gruppe. Organisationen anerkender de unikke udfordringer, som unge og voksne, der er vokset op i sådanne hjem, står overfor. Samarbejdet mellem Gentofte Kommune og TUBA udvider nu dette tilbud til borgere i kommunen, der falder indenfor den nævnte aldersgruppe.

Takket være aftalen er det nu muligt for berørte unge og voksne bosat i Gentofte Kommune at modtage gratis og anonym terapi samt rådgivning hos TUBA København lokalerne på Vesterbrogade 69. For dem, der ønsker at vide mere om tilbuddet eller har brug for at kontakte TUBA, kan yderligere information og en kontaktformular findes på organisationens hjemmeside tuba.dk.

Det fremhævede samarbejde er et betydningsfuldt tiltag i retning af at tilbyde crucial støtte og ressourcer til de unge og voksne i Gentofte Kommune, som kæmper med konsekvenserne af at være opvokset i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. En investering i deres velbefindende er en investering i et sundere og stærkere samfund.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-marts/bedre-hjaelp-til-unge-og-voksne-fra-familier-med-alkoholproblemer-eller-stofmisbrug/

Kilde: Gentofte Kommune