Gentofte sætter ind mod ensomhed blandt ældre med ny indsats

Foto: Gentofte kommune.
dato

Gentofte Kommune sætter fokus på ensomhed blandt ældre

En ny undersøgelse viser, at 5% af de adspurgte ældre borgere i Gentofte Kommune føler sig ensomme. Denne undersøgelse havde fokus på borgere over 60 år, der ikke bor i plejecentre og som ikke modtager nogen form for praktisk hjælp eller pleje. Resultatet afspejler en udfordring, selv i et velfungerende samfund som Gentofte.

Ensomhedsfølelsen viser sig at være større blandt dem, der lever alene og de, som ikke er en del af arbejdsmarkedet. Dette peger på en større udfordring, hvor mellem 900 og 1000 seniorer anses for at være ensomme i kommunen. Man kan sammenligne dette tal med den nationale procentdel, hvor 5,2% af personer over 60 år lider af ensomhed.

Undersøgelsen fremhæver dog også positive tendenser. Omkring 80% af de ældre i Gentofte deltager i forskellige faste aktiviteter såsom motion og klubaktiviteter, og over en tredjedel udfører frivilligt arbejde, hvilket bidrager positivt til både fysisk og mental sundhed.

Denne undersøgelse blev sat i gang efter en politisk beslutning om at få et klarere billede af, hvordan ensomhed påvirker ældre i Gentofte. Som en opfølgning på undersøgelsen har Gentofte Kommune planlagt en workshop den 18. april, hvor formålet er at finde frem til initiativer, der effektivt kan forebygge og nedbringe denne form for ensomhed.

Med deltagelse af 7.745 borgere på 60 år og derover er dataindsamlingen et solidt grundlag for det videre arbejde mod en mere inklusiv tilværelse for ældre i Gentofte.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-marts/gentofte-kommune-saetter-fokus-paa-ensomhed-blandt-aeldre/

Kilde: Gentofte Kommune