Vil du være en del af Skovgårdsskolens kompetencecenter for børn med autismespektrumforstyrrelser?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du vores nye medarbejder til Skovgårdsskolens kompetencecenter?

Skovgårdsskolen søger en medarbejder til skolens kompetencecenter for børn med autismespektrumforstyrrelser. Kompetencecentret -i daglig tale Rummet, er ikke en skole i skolen. Børnene der visiteres til os, er elever i en almindelig stamklasse og indgår i fællesskabet med støtte fra medarbejdere fra kompetencecentret. Børnene modtager i udgangspunktet støtte i tolv ugentlige lektioner i selve undervisningen og pauser. Kompetencecentret har også sine egne lokaler placeret centralt på skolen. Disse lokaler udgør et ”helle” eller et skærmet miljø, som bruges til særligt tilrettelagte individuelle aktiviteter og til at oplade batterierne og få ro, i forbindelse med pauser og frikvarterer.

På skolen lægger vi vægt på at se, anerkende og udvikle det enkelte barns potentiale mest muligt. Vi arbejder med barnets udvikling og trivsel ud fra handleplaner og fælleskabsmodeller i et tæt fagligt samarbejde lærere og pædagoger. Som ansat i kompetencecentret har du ansvar for rammer og indhold af den specialpædagogiske indsats, samt for varetagelse af den daglige dialog med skolens øvrige faglige netværk samt barnets forældre. Vi prioriterer et forældresamarbejde der bygger på åbenhed, respekt og tillid.

Du vil blive en del af et stærkt fagligt team på ca. 8-10 medarbejdere, hvor samarbejde og sparring er en naturlig del hverdagen. Teamet holder ugentlige møder, og har tæt kommunikation samarbejde med både skolens ledelse og PPR-psykolog.

Vi har brug for en medarbejder, der har:

 • Forståelse for elevgruppens udfordringer og behov.
 • Indsigt i konkrete støttende værktøjer, der skaber overskuelighed, genkendelighed og struktur

for børn med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser.

 • Viden om Low Arousal og som anvender den i praksis.

Vi leder efter en kollega, der har:

 • Gode skriftlige og mundtlige færdigheder.
 • Fornemmelse for en tydelig og åben dialog med samarbejdspartnere.
 • Lyst til at samarbejde og sparre med kolleger om de faglige opgaver, og som tager aktivt del i udviklingen af børnegruppen som helhed – både i kompetencecentret og i stamklassen.
 • Interesse i løbende at udvikle sine faglige kompetencer.

Derudover skal du gerne have et mindset, der afspejler at:

 • Relationen til de voksne og fællesskabet er grundlaget for et barns tillid til, og tro på egne evner og muligheder.
 • Gode oplevelser i fællesskabet understøtter barnets udvikling af personlige og sociale færdigheder, og at det er forudsætningen for at danne og vedligeholde relationer.
 • En løsningsfokuseret tilgang til barnets vanskeligheder fordrer nysgerrighed, fleksibilitet og kreativitet.
 • Det er vigtigt at have en positiv anerkendende og empatisk tilgang til barnet – med tydelige forventninger og forståelse for barnets adfærd i forskellige kontekster.

Hvis jobbet har fanget din interesse, vil vi se frem til at høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil besøge os. Vi vil opfordre dig til at søge uanset om du har lærer-, pædagog- eller specialpædagogisk baggrund.

Vi gør opmærksom på, at stillingen er en 37 timers stilling, og arbejdstiden ligger mellem 7.50-16.

Startdato: 15. august (eller senere)

Løn og ansættelse følger gældende overenskomst, og vi indhenter straffe- og børneattest.

Vi afholder ansættelsessamtaler d. 31. juli 2024 (evt. på TEAMS grundet ferie).

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6069838

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet